Köpvillkor

Allmänt

Samsam AB är ett aktiebolag som äger sidan rekokassan.se som har sin inriktning på klass & förenings-sälj. Rekokassan säljer endast till förening/skola/lag/skolklass och det är den utsedda kontaktpersonen som bär ansvaret för att villkoren nedan efterlevs. Förening/skola/lag/skolklass/kontaktperson benämns nedan som ”Kunden”.

Försäljning av Rekokassans produkter sker genom att Kunden startar en försäljning hos oss. Därefter tar Kunden upp beställningar av våra produkter under en begränsad tid. Efter det så skickas en gemensam beställning från gruppen. Efter beställning skickar vi produkterna till Kunden som i sin tur kan leverera sina sålda produkter och ta betalt. Samtidigt som vi skickar produkterna skickas en faktura till Kunden med 14 dagars betalningsvillkor.

Förtjänst/vinst

Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. För 2022 gäller att oavsett hur mycket ni säljer eller vilka produkter ni säljer så är er förtjänst beroende på varumärken ni säljer 40-50% av försäljningspriset.

Rekokassans förpliktelser

Rekokassan (Samsam AB) åtar sig att under säljperioden finnas tillgänglig för att stödja kunden vid eventuella frågor/funderingar och för att ge kunden förutsättningar för en lyckad försäljning samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning. Man kan enkelt kontakta våran kundservice via mail: hej@rekokassan.se

Force majeure

Samsam AB (rekokassan.se) ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom epidemier, brand, stormar etc. Samsam AB (rekokassan.se) har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning till Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

Kontaktperson

Kontaktpersonen måste vara minst 18 år fyllda. Kontaktpersonen ska inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera om en kontroll skulle tas. Kontaktpersonen ska förbli i sin roll som kontaktperson, om några ändringar skulle ske så krävs det ett godkännande från Rekokassan först. Kontaktpersonen har fullt betalningsansvar gentemot Rekokassan. Kontaktpersonen ska ta del och bli införstådd med den information som denne tilldelas från rekokassan innan denne påbörjar en försäljning. Rekokassan kan avböja en beställning eller avbryta en leverans om Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.

Betalningar

Samtidigt som vi skickar produkterna får ni en faktura med i paketet med 2 veckors betalningsvillkor. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta (8% 2022). Utgår även en påminnelseavgift á 60:- .Kunden behöver godkänna våra köpvillkor innan beställning görs. 

Frakt

Om mottagaren inte på avtalad dag/tid ej kan ta emot leverans eller inte befinner sig på plats, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, kommer eventuell extra kostnad skickas till kontaktpersonen som en separat faktura. Beställda produkter kan även avhämtas direkt hos Rekokassan efter överenskommelse mellan parterna, vi har vårat säte i Eskilstuna. Om den ideella föreningen eller klassen sålt Rekokassans produkter för över 1000 kronor så innebär det fri frakt. Om den ideella föreningen eller klassen sålt för under 1000 kronor så tillkommer en fraktkostnad på 99kr.
Inom Södermanland län har vi egen utkörning som är kostnadsfri oavsett hur mycket kunden sålt för.

Retur

Ni som kund har alltid 14 dagars ångerrätt för varor köpta på nätet enligt svensk lag. Om konsumenten ej tar emot beställd produkt sker retur efter prövning. Om konsument ej tar emot beställd produkt rekommenderar vi er att sälja den till någon annan för att behålla den vinst ni räknat med att få. Konsumenten har enligt lag rätt att reklamera vara, det ska dock ske inom skälig tid. Om konsument ej är nöjd med köpt vara ber vi er hänvisa denne till vår mail: hej@rekokassan.se för att lösa situationen. 

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Integritetspolicy

Allmänt

Kontaktpersonen ska i enhet med Rekokassan samtycka till att bland annat lämna ut personuppgifter såsom namn, adress, mobiltelefonnummer och klass/förening.
Samsam AB (rekokassan.se) behandlar namn, kontaktuppgifter, information om den ideella föreningen eller skolklassen som denne representerar, i syfte att kunna administrera de beställningar som är hänförliga till dig som kontaktperson eller den skolklass eller ideella förening som du representerar samt för att i övrigt fullfölja våra åtaganden gentemot denne som kund. Detta även för oss att ta fram och skicka orderbekräftelser och aviseringar om leveransstatus och leveransproblem genom bland annat sms, paketera och leverera beställda produkter samt tillhandahålla support och besvara frågor från dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är i denna del att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter

Genom att handla hos rekokassan.se accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

rekokassan.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) kan vi komma att lagra vi ditt förnamn- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: Postnord, DHL

Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Vi använder MailChimp för utskick av nyhetsbrev.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ansvarig för dataskydd

Rekokassan.se (Samsam AB) är ansvariga för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Information om Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.